Printati aceasta pagina

CONSOLE VET - RO

Titlu: CONSOlidating through online teaching and LEarning the quality of VET providers [CONSOLE VET]

Tipul proiectului: LLP/LdV – mobilitate de formare VETPRO
Nr. de ref.: LLP - LdV/VETPRO/2013/RO/185

Promotor /Coordonator: Grupul pentru Integrare Europeana (GIE), Romania

Durata: Septembrie 2013 – Iunie 2014

Stadiul actual: in derulare

Valoarea totala a grantului: 21.700 Euro

Valoarea grantului pentru Grupul pentru Integrare Europeana: 21.700 Euro

Rezumat:

CONSOLE VET va implica doua institutii partenere: Grupul pentru Integrare Europeana (GIE) din Romania si CARDET din Cipru. Ambele institutii au experienta in derularea de proiecte europene si transnationale. Cooperarea lor in CONSOLE VET se bazeaza pe compatibilitatea perfecta dintre nevoile ultra-specifice de formare ale grupului tinta al GIE (formatori VET) si resursele VET de formare profesionala furnizate de CARDET in domeniul e-learning si al programelor online. In ceea ce priveste grupul tinta, proiectul se adreseaza formatorilor VET care lucreaza in GIE si instruiesc diferite categorii de persoane (someri de lunga sau scurta durata, persoane vulnerabile – in special femei, persoane care se re-califica, persoane ale grupurilor minoritare, etc.). Ca grup de beneficiari, CONSOLE VET va implica 10 formatori VET (dintre care unul este si managerul responsabil cu Resursele Umane la GIE).

Proiectul se va adresa nevoilor de formare profesionala ale formatorilor VET din GIE in ceea ce priveste punerea in aplicare si utilizarea eficienta a instrumentelor online si de eLearning, utilizarea corecta a metodelor de evaluare didactica pentru cursurile de invatare online, precum si evaluarea rezultatelor invatarii din programele de formare online.

Obiectivele generale ale proiectului CONSOLE VET sunt:

• Sprijinirea transferului de metode si dobandirea de abilitati si practici inovatoare in formarea profesionala bazata pe eLearning corespunzatoare domeniului VET;

• Imbunatatirea calitatii formarii VET initiale si continue in GIE, pe baza deschiderii catre exemple europene de bune practici in programele online pentru VET;

• Punerea la dispozitia formatorilor GIE a oportunitatii de a beneficia de formare continua in Europa, printr-un parteneriat cu o companie privata (CARDET), care este lider in a inspira urmatoarea generatie de educatie.

• De a permite formatorilor VET ai GIE sa dobandeasca abilitati specifice pentru o mai buna intelegere a fundamentelor economice si sociale din Cipru.

Rezultatele asteptate sunt:

• 10 formatori VET mai bine pregatiti pentru a promova invatarea activa si formarea profesionala, cu abilitati imbunatatite de limba engleza, de comunicare si interculturale si cu competente sporite in MOOCs, Moodle, Web 2.0 si alte platforme de eLearning, in proiectarea de cursuri on-line, predare interactiva şi evaluare didactica aferenta formarii VET;

• Ghid Metodologic pentru formatorii VET despre cum se dezvolta, implementeaza si utilizeaza programele on-line de formare;

• Un nou curs acreditat CNFPA cu titlul „Tutore pentru invatarea online” care diversifica oferta de formare profesionala a GIE;

• Cel putin 10 module de curs on-line, dintre cele pe care GIE le furnizeaza deja sau le are in plan pentru perioada imediat urmatoare;

• Atractivitate şi acces crescut al ofertei educationale si de formare profesionala a GIE, datorita cursurilor si programelor de instruire online;

• Implementarea la GIE a tipurilor de programe online a caror functionare şi utilizare a fost prezentata pe perioada stagiului;

• O mai buna intelegere a modului de utilizare a programelor de invatare online si exemple asupra modului cum functioneaza ele la CARDET.

Mobilitatea va avea loc la Nicosia (Cipru), la compania CARDET, in luna februarie 2014.

Parteneriat:

  1. GIE: Grupul pentru Integrare Europeana – coordonator (RO)
  2. CARDET: Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology (CY)