Printati aceasta pagina

EVA - Era Valorificarii Antreprenoriatului Feminin

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului: Promovarea egalitatii de sanse si facilitarea accesului pe piata muncii pentru 1480 de femei din care 1400 apartinand unor grupuri vulnerabile, din patru regiuni de dezvoltare ale Romaniei, prin programe de formare specifice in scopul dobandirii abilitatilor antreprenoriale si dezvoltarii propriei afaceri si prin calificare in meserii potrivit nevoilor pietii si grupului tinta.

Obiective specifice:

-      promovarea si stimularea spiritului antreprenorial prin campanii regionale de informare si constientizare a femeilor fata de cultura antreprenoriala;

-      evaluarea stadiului actual al antreprenoriatului feminin in Romania si barierele de gen in afaceri si ocupare;

-      eliminarea stereotipurilor de gen in societate si in media prin cursuri adresate unui numar de 20 experti si 60 operatori mass- media din regiunile selectate;

-      furnizarea de instruire pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in domeniul initierii de activitati independente pentru cel putin 1000 de femei;

-      initierea de 100 afaceri pe cont propriu;

-      furnizarea serviciilor de calificare pentru 400 de femei din grupuri vulnerabile pentru integrare mai usoara pe piata muncii sau initierea de afaceri;

-      asistarea si consilierea prin servicii suport a femeilor care doresc sa initieze propria afacere;

-      promovarea invatarii active, pe tot parcursul vietii;

-      transfer de cunostinte si bune practici din tari europene, precum si elaborarea de ghiduri cu bune practici din perioada derularii proiectului.

Activităţile eligibile ale proiectului

A1. Dezvoltarea si implementarea campaniilor regionale de informare asupra proiectului, de crestere a constientizarii si schimb de bune practici privind egalitatea de sanse pe piata muncii si oportunitati de dezvoltare a antreprenoriatului feminin, prin caravane de informare, pe categoriile de femei definite in grupul tinta. Promovarea avansului proiectul

A1.1 Informarea reprezentantilor locali ai grupurilor tinta si stabilirea programului de seminarii de informare va fi realizata prin contacte directe, prin parteneriil locali, telefonic, prin email si prin posta cu transmiterea agendei si programului stabilit (P3, P4, P5, P6, P7)

A1.2 Colectarea de bune practici si povesti de succes ale femeilor – se vor colecta cazuri de bune practici si povesti de succes ale femeilor, atat la nivel national, cat si prin partenerul transnational (S, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8)

A1.3 Realizarea materialelor de informare-promovare pe grupuri tinta si mediatizarea proiectului(S, P1, P2)

A1.4 Realizarea si actualizarea portalului proiectului- Responsabil P1

A1.5 Realizarea caravanelor de informare, constientizare si motivare a femeilor pentru activitati antreprenoriale (S, P3, P4, P5, P6, P7,)

A2. Realizarea studiului privind antreprenoriatul feminin din Romania si barierele de gen in initierea si dezvoltarea activitatii antreprenoriale folosind cercetare de desk si chestionare de opinii on-line si fizice.Identificarea oportunitatilor de afaceri si a nevoilor de formare profesionala pentru femeile din grupul tinta (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7)

A2.1 Elaborarea metodologiei, selectia esantionului reprezentativ si instruire operatori (S, P2, P4)

A2.2 Realizarea cercetarii de desk (S, P2, P3, P4, P5,P6)

A2.3 Realizarea campaniei de interviuri si prelucrarea datelor (inclusiv on-line) – se vor prelucra datele obtinute atat din chestionarele de opinie fizice, cat si din cele completate on-line prin portalul proiectului (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7)

A2.4 Workshopuri regionale de prezentare si dezbatere a studiului (S, P3, P4, P6)

A3. Facilitarea schimbului şi integrării bunelor practici printr-o vizita de studiu si documentare, organizata de partenerul transnational, privind bune practici si cazuri de succes in antreprenoriatul feminin si in promovarea incluziunii sociale a femeilor din grupuri vulnerabile (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, Responsabil - P8)

A4.Dezvoltarea curriculei si a pachetelor de programe de formare profesionala, calificare si recalificare pentru, pentru creşterea şi dezvoltarea de competente antreprenoriale şi calificarea femeilor din grupul tinta (P1, P2, P3, P5, P6, P7)

A4.1 Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale (curs de 5 zile) (P2, P7)

A4.2 Cursuri de calificare pentru ocupatii cautate pe piata muncii ( bucatar,cosmeticiana, confectioner, contabilitate in partida simpla, administrator asociatie de proprietari, lucrator comercial) (P2, P3, P5, P6, P7)

A4.3 Dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC – P1

A4.4 Formare profesională pentru experţii şi operatorii mass-media, care să urmărească eliminarea stereotipurilor de gen în societate şi în special în mass-media – P2

A4.5 Finantarea afacerilor – P5, P6

A5. Organizarea cursului de formare formatori (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,P8)

A6. Atragerea si selectia categoriilor de femei din grupuri tinta pentru programele de formare si calificare dezvoltate (S, P2, P3, P4, P5, P6, P7)

A7. Furnizarea programelor de formare profesionala si calificare specifice categoriilor de femei din grupul tinta (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7) – fiecare partener va furniza catre grupul tinta modulele de cursuri elaborate

A8. Activitati de asistenta si consiliere acordata femeilor (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7)

A8.1 Asistenta si consiliere in initierea unei afaceri (idei de afaceri, realizare planuri de afaceri, formalitati de constituire, identificare parteneri si clienti, acces la retele, identificare surse de finantare) (P2, P3, P5, P6, P7)

A8.2 Asistenta si consiliere pentru identificarea si ocuparea unui loc de munca (P2, P3, P5, P6, P7)

A8.3 Asistenta prin portalul proiectului privind: informatii legislative, tutoriale- surse de finantare, cursuri de formare/specializare profesionala si asistenta in accesarea lor – portalul proiectului va servi drept instrument de asistenta catre beneficiari si totodata, va avea functionalitati de promovare si diseminare a rezultatelor proiectului- Responsabil P1

A9 Evaluarea rezultatelor si diseminare (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7)

A 9.1 Wokshop – Participa toti partenerii nationali (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,P8)

A9.2 Conferinta finala internationala – participa toti partenerii, inclusiv partenerul transnational, cu expertii sai (S, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8)

Activităţile neeligibile care contribuie la îndeplinirea obiectivului proiectului

Nu este cazul

Rezultate anticipate

A1. Dezvoltarea si implementarea campaniilor regionale de informare asupra proiectului, de crestere a constientizarii si schimb de bune practici privind egalitatea de sanse pe piata muncii si oportunitati de dezvoltare a antreprenoriatului feminin, prin caravane de informare, pe categoriile de femei definite in grupul tinta. Promovarea avansului proiectului - 30 comunicate de presa locala si nationala; - 25 anunturi de presa locala si nationala; - 15 anunturi radio – tv/interviuri; - 4 caravane regionale de informare - 4 seminarii de informare pentru alte grupuri vulnerabile - 2000 brosuri pentru promovare proiect - 1 portal

A2. Realizarea studiului privind antreprenoriatul feminin din Romania si barierele de gen in initierea si dezvoltarea activitatii antreprenoriale folosind cercetare de desk si chestionare de opinii on-line si fizice.Identificarea oportunitatilor de afaceri si a nevoilor de formare profesionala pentru femeile din grupul tinta - 20 operatori interviu instruiti - 2500 chestionare completate de esantionul reprezentativ selectionat - 100 chestionare completate online in portalul proiectului - 1 studiu privind situatia antreprenoriatului feminin din Romania si barierele de gen in initierea afacerilor, oportunitati de afaceri - 4 workshopuri regionale de prezentare si dezbatere a studiului realizat

A3. Facilitarea schimbului şi integrării bunelor practici printr-o vizita de studiu si documentare, organizata de partenerul transnational, privind bune practici si cazuri de succes in antreprenoriatul feminin si in promovarea incluziunii sociale a femeilor din grupuri vulnerabile - 1 vizita de studiu - 10 persoane beneficiaza de o vizita de studiu privind bune practici in antreprenoriatul feminin si incluziune sociala

A4.Dezvoltarea curriculei si a pachetelor de programe de formare profesionala, calificare si recalificare pentru, pentru creşterea şi dezvoltarea de competente antreprenoriale şi calificarea femeilor din grupul tinta - 10 pachete cursuri de formare si calificare

A5. Organizarea cursului de formare formatori - 20 formatori instruiti

A7. Furnizarea programelor de formare profesionala si calificare specifice categoriilor de femei din grupul tinta -1480 persoane instruite prin activitati de formare profesionala

A8. Activitati de asistenta si consiliere acordata femeilor - asistenta pentru 500 femei in initierea de afaceri - asistenta si consiliere pentru 400 femei in ocuparea unui loc de munca - constituirea a 100 afaceri independente -asistenta si consiliere prin portal pentru 600 femei - 500 exemplare ghid de bune practici privind integrarea in afaceri si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile de femei. -200 exemplare ghid privind eliminarea stereotipurilor de gen in mass-media

A9. Evaluarea rezultatelor proiectului si diseminarea acestora -1 workshop pentru prezentarea realizarilor in cadrul proiectului -1 conferinta internationala cu participarea expertilor parteneruli transnational

Contextul proiectului

Proiectul este in concordanta cu strategiile si politicile europene si nationale privind egalitatea de sanse, obiectiv politic cheie al strategiei nediscriminatorii si important in realizarea Strategiei Lisabona de promovare a cresterii economice si competitivitatii. Proiectul se aliniaza obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare de atingere in 2010 a nivelului ratei de ocupare generale de 70% si de 60% pentru femei. Prin grupul tinta ales –femei cu handicap locomotor, detinute, emigrante revenite in tara, victime ale traficului de persoane, somere tinere si peste 45 de ani –proiectul raspunde obiectivului Strategiei Lisabona de promovare a integrarii persoanelor cu risc de excluziune de pe piata muncii, inclusiv tineri. Directiva Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament privind încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă (2000/78/CE) urmăreşte, în conformitate cu art. 3 alin. (2) din Tratatul CE, să elimine inegalităţile şi să promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei, femeile fiind adesea victime ale multiplelor discriminări. Ocuparea forţei de muncă inclusiv prin activitati independente reprezintă elementul esenţial de garantare a şanselor egale pentru deplina participare a cetăţenilor la viaţa economică, culturală şi socială, precum şi la dezvoltare personală asa cum se subliniaza si in Strategia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi la domeniul de interventie 3-Viata economica. Prin activitati care vizeaza formarea profesionala continua a femeilor conform nevoilor grupului tinta proiectul este in acord cu primul domeniu prioritar al Foii de parcurs pentru egalitatea intre femei si barbati 2006-2010 elaborata de CE privind realizarea independentei economice individuale pentru femei si barbati si cu domeniul prioritar 5 – eliminarea stereotipurilor de gen. Prin programele de formare si calificare pentru dezvoltarea personala a femeilor din categorii cu risc de marginalizare proiectul raspunde obiectivului general al Axei prioritare 6 POSDRU de facilitare si imbunatatire a accesului pe piata muncii a unor grupuri vulnerabile. Activitatile proiectului vor fi sustinute si de cooperarea cu partenerul transnational prin transferul de bune practici. Activitatile proiectului sunt in acord cu DMI 6.3-Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii, contribuind prin campanii de informare si promovarea cazurilor de succes la constientizarea si motivarea femeilor pentru dezvoltarea de activitati independente si eliminarea stereotipurilor de gen in mass-media (sesiuni de formare profesionala pentru operatori si experti mass-media). Proiectul se incadreaza si in obiectivele Programului de guvernare 2009-2012- capitolul 7- cresterea participarii la formarea profesionala continua de la 2% la minimum 7% la populatia intre 25-64 ani si asigurarea serviciilor de formare profesionala pentru grupurile vulnerabile. Grupul tinta acopera 4 regiuni de dezvoltare si este compus din:1000 femei- prioritar cu varsta peste 45 de ani si tinere somere (vor fi selectate din evidentele AJOFM, colaborarea cu regii si companii nationale, prin contributia partenerilor si promovarea proiectului); 50 femei cu handicap locomotor (selectate prin birouri de asistenta pentru persoane cu handicap si asociatiile de profil), 100 femei detinute (selectate de partenerul 4), 50 emigrante revenite in tara (atrase prin promovarea proiectului) si 50 victime ale traficului de persoane (selectate de la centrul de reintegrare din Pitesti si prin colaborare cu AFR, partener intr-un proiect european dedicat aceluiasi tip de grup vulnerabil), 150 femei, somere de lunga durata (din evidentele AJOFM si atrase prin promovarea proiectului, 60 operatori si experti mass-media (selectare prin promovarea proiectului, colaborare cu asociatia ARIADNA si adresare directa)

Justificarea necesităţii implementării proiectului

Romania a inregistrat in anul 2006 o rata de ocupare la femei de 53.0 %, mult inferioara ratei de ocupare de 64.7% la barbati. Statisticile oficiale evidentiaza disparitati ale ratei de ocupare a femeilor la nivelul regiunilor de dezvoltare incluse in proiect: 53,2% in regiunea Centru, 56,9% in Bucuresti-Ilfov si 58,2% in regiunea NE si 52,0 % in rediunea Sud-Muntenia. Pe fondul crizei economice, somajul feminin a inregistrat o crestere de 2.1 puncte procentuale in perioada iunie 2008-iunie 2009, de la 3,6% la 5,7% , valoare situata insa sub nivelul somajului masculin cu 0.7 puncte procentuale.Rate ridicate s-au inregistrat in Alba (9,9%) si Arges (7,3%) iar cele mai scazute in Bucuresti(1,8%) si Ilfov(1,5%). Actiunile pentru promovarea spiritului antreprenorial s-au concentrat prioritar pe cadrul legislativ si institutional de favorizare a crearii IMM-urilor iar masurile axate pe resursele umane au fost plasate intr-un plan secundar. Lipsa pregatirii antreprenoriale a resurselor umane nu a permis o valorificare corespunzatoare a masurilor legislative de stimulare a antreprenoriatului. Fenomenul excluziunii sociale afectează grupuri sociale care sunt supuse riscului de marginalizare socială, aspect care se manifestă mai pregnant în rândul femeilor, cu deosebire la femeilor varstnice, persoane cu disabilităţi, femei eliberate din detenţie si femei victime ale traficului de persoane( 723 femei in 2007, ponderea regiunilor abordate in proiect fiind de53%), tinere somere si somere varstnice. Femeile emigrante, revenite in tara datorita crizei economice se constituie intr-un nou segment expus marginalizarii. Analizele efectuate pe piaţa muncii relevă existenţa unor semnificative discrepanţe de gen. Astfel, rata de ocupare a femeilor din grupa de vârstă 15-64 ani este cu 11,5 puncte procentuale mai scăzută decât cea a bărbaţilor, aceeaşi discrepanţă păstrându-se şi pe principalele grupe de vârstă: 7,7 puncte procentuale (pp) pentru 15-24 ani, 12,6 pp pentru 25-54 ani şi 11,7 pp pentru 55-64.Este criticabila atitudinea mass-media care nu este suficient de combativa cu aspectele stereotipului de gen din viata economica, sociala si politica. Pentru anumite categorii de femei, integrarea şi mai ales reintegrarea pe piaţa muncii, după ani de creştere a copiilor, poate fi o provocare. Inactivitatea de lungă durată înseamnă adesea pierderea competenţelor şi abilităţilor solicitate pe o piaţă a muncii în rapidă schimbare, fiind uneori însoţită de insecuritate sau de lipsa de încredere în sine la angajarea într-un nou loc de muncă. Dezvoltarea unor activitati independente la domiciliu poate fi o alternativa pentru femeile mame. Activitatile proiectului au fost definite ca sa raspunda nevoilor specifice ale grupului tinta: furnizarea unor module de cursuri pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale la femei expuse riscului marginalizarii, cursuri de calificare pentru femei in detentie (curs de bucatar), femei cu handicap (contabilitate in partida simpla, TIC) si victime ale traficului de persoane (tematica cursurilor va fi stabilita dupa analiza de nevoi a grupului tinta). Un curs special va fi organizat pentru experti si operatori din mass-media pe probleme de egalitate de sanse si reflectarea politicilor de implementare a legislatiei in domeniu in media.. Colectarea de bune practici si povesti de succes din tara dar si cu sprijinul partenerului transnational vor furniza motivatii convingatoare femeilor care doresc sa desfasoare activitati independente. Studiul privind antreprenoriatul feminin si barierele de gen va oferi date actualizate care sa permita evaluarea situatiei actuale si formularea unor masuri de crestere a ratei antreprenoriatului feminin si de ocupare. Activitatile de asistenta si consiliere pentru initierea de activitati independente acordate de partenerii din cele patru regiuni vor contribui la crearea de noi afaceri si implicit noi locuri de munca, la cresterea ratei de ocupare si integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile. Valoarea adaugata a proiectului este data de caracterul integrat al activitatilor prevazute: studii si cercetari, transfer de cunostinte si bune practici din tari europene, evaluarea nevoilor grupului tinta, cursuri de formare si calificare, consiliere si asistenta pentru initierea de afaceri, acces la informatii de afaceri prin portalul proiectului,elaborarea unui ghid pentru combaterea stereotipului de gen in media si a unui ghid de bune practici pentru integrarea in afaceri si piata muncii a femeilor din grupuri vulnerabile. Prin instruirea a 1480 de persoane proiectul contribuie la cresterea numarului de participanti la formarea profesionala continua fata de situatia anterioara implementarii proiectului. In afara finantarii participarii la cursuri prin proiect instruirea acestui segment era dificil sa se fi realizat din lipsa resurselor financiare.

Resursele alocate pentru implementarea proiectului

Proiectul va avea un sediu central la solicitant, dotat cu (dotat cu server, 4 calculatoare, 1 imprimanta A3, 1 imprimantă A4, 1 copiator, telefon si fax, conexiune Internet nelimitata, videoproiector). Partenerul 1 pune la dispozitie un spatiu dedicat echipei de proiect (dotat cu server, 8 calculatoare, 1 imprimanta, 1 copiator, telefon si fax, conexiune Internet nelimitata, videoproiector) si acces la sala de conferinte a acestuia. Partenerul 2 pune la dispozitie in Bucuresti o camera pentru echipa proiectului, 1PC, telefon, fax, conexiune Internet nelimitata, acces sala de intalniri si training, incapere pentru furnizarea de servici de asistenta si consiliere persoanelor care doresc sa initieze sau sa dezvolte o activitate independenta. Partenerul 2 pune la dispozitie si un centru local in Judetul Ilfov, cu acces separat, dotat cu 4 PC-uri, un laptop, copiator, imprimanta multifunctionala, telefon, fax si conexiune Internet nelimitata, sala de conferinte. Partenerul 3 pune la dispozitie in regiunea Centru 1 camera dedicata exclusiv echipei de proiect (dotata cu 4 PCuri, 1 imprimanta, 1 copiator, telefon si fax, conexiune Internet nelimitata si 2 autoturisme destinate deplasarilor in regiune. Partenerul 4 pune la dispozitie 2 spatii proprii : 1 pentru organizarea activitatilor de initiere in afaceri si 1 spatiu pentru infiintarea unui atelier scoala dedicat calificarii in meseria de bucatar. Partenerul 5 dispune in Bucuresti de spatiu pentru echipa de proiect, sala de cursuri si echipamente aferente. Partenerul 6 pune la dispozitie in regiunea NE locatiile existente pentru desfasurarea activitatilor prevazute in proiect: spatii administrative, sali de curs cu dotari necesare, inclusiv echipamente informatice. Partenerul 7 va pune la dispozitie in regiunea Sud-Muntenia facilitatile operationale (spatii, tehnica de calcul, telefon, autoturism) si resursele informationale de care dispune pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor care ii revin. Partenerul 8 va pune la dispozitia parteneriatului intreaga sa structura europeana. Astfel, functie de activitatea specifica din proiect, acesta va furniza expertiza necesara, schimbul de bune practici, locatii pentru sesiunile de training in strainatate. Pentru implementarea evenimentelor de amploare vor fi inchiriate sali de conferinta cu urmatoarele caracteristici: capacitate de minim 40 de locuri, sistem de sonorizare, sistem de video-proiectie, aer conditionat si facilitati pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, acces la un copiator si posibilitatea de inregistrare. De asemenea vor fi subcontractate servicii de tipografie pentru tiparirea afiselor, brosurilor si a fluturasilor, a publicatiilor proiectului, precum si pentru realizarea materialelor personalizate. Resursele umane prevazute: manager de proiect, responsabili proiect parteneri, responsabil formare profesionala, manager coordonator aspecte economice, consilier juridic, contabil autorizat, responsabil comunicare si PR, 10 specialisti elaborare curricula cursuri, 3 experti realizare studiu national, 20 traineri, 10 specialisti programare si design/realizare/actualizare continut portal, asistenti proiect parteneri , 20 operatori interviu, 7 consilieri afaceri, asistenta personalizata, 3 experti pentru elaborare ghiduri, personal administrativ.

Managementul proiectului

Solicitantul este direct responsabil de managementul proiectului. Managerul de proiect va:monitoriza proiectul, coordona echipa de proiect, intocmi rapoarte tehnice, mentine legatura cu finantatorul- experienta in coordonare de proiecte internationale, Manager Coordonator Aspecte Economice - experienta de peste 6 ani in coordonarea economica a proiectelor solicitantului. - Responsabil Media & PR- experienta de peste 5 ani in relatia cu presa, specialist in comunicare– Asistent manager proiect, experienta si competente TIC; 3 traineri , 1 Expert realizare studii regionale – experienta de cercetare si elaborare de studii - Consilierul juridic va: coordona aspectele juridice, achizitiile prevazute, incheia toate contractele necesare- peste 5 ani exp. ca jurist, studii juridice universitare, specialist in achizitii publice ; 1 contabil autorizat care va administra contabilitatea proiectului; Responsabil proiect partener 1 coordoneaza membrii echipei de implementare si raspunde de implementarea activitatilor ce ii revin partenerului 1. Are o experienta de 7 ani in managementul proiectelor, inclusiv a proiectelor finantate din fonduri europene ;Asistent proiect - asista Responsabilul de proiect in coordonarea activitatilor administrative ale proiectului; Specialist formare IT dezvolta curricula cursului de initiere in utilizare TIC , furnizeaza acest curs catre grupul tinta si pentru echipa de traineri. Are studii superioare si 2 ani experienta; Specialist continut portal – concepe arhitectura si design - ul portalului proiectului;Coordonator dezvoltare continut coordoneaza dezvoltatorii de continut digital si asigura desfasurarea in bune conditii a procesului de digitizare – 2 ani experienta relevanta; Dezvoltator continut digital (5 persoane) transpune continutul educational in format digital – minim 1 an experienta; Programator WEB (4 persoane) dezvolta si actualizeaza portalul proiectului ;minim 1 an experienta; Formator curs initiere TIC (2 persoane) – sustine cursul de initiere in utilizare TIC; Specialist calitate/testare portal (2 persoane)- asigura calitatea continutului si functiontalitatilor portalului – minim 1 an experienta; Specialist calitate/testare continut digital – asigura calitatea continutului digital Partenerul 2: Responsabil proiect partener 2 (tip A) coordoneaza membrii echipei de implementare a partenerului 2 si raspunde de implementarea activitatilor aferente partenerului 2. Are o experienta de peste 15 ani in proiecte finantate din fonduri europene si ale unor organisme internationale (Banca Mondiala, USAID, CIPE) si participare in 16 proiecte nationale si internationale. Experienta de 18 ani de trainer in initierea si organizarea afacerilor, elaborare studii de fezabilitate, management organizational. Asistent proiect partener 2 (tip C) - asista responsabilul de proiect in implementarea activitatilor administrative ale proiectului. Are experienta de asistent manager in proiecte finantate din fonduri europene si POSDRU, experienta in organizarea de evenimente, competente TIC, competente comunicare in limbi straine. Specialist formare profesionala (tip A) – coordoneaza activitatea de formare a persoanelor din grupul tinta, din punct de vedere conceptual, metodologic si logistic Specialist dezvoltare abilitati antreprenoriale, atestat international, raspunde de elaborarea curriculei cursului de dezvoltare abilitati antreprenoriale si de formarea formatorilor pentru acest program. Are experienta de trainer de peste 10 ani in initierea afacerilor si formare competente antreprenoriale. 2 traineri pentru curs de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale, atestati de o organizatie internationala de formare prezenta in peste 100 tari Expert, specialist contabilitate in partida simpla, elaboreaza curricula cursului si asigura armonizarea trainerilor privind tematica si metoda de predare; asigura partial si furnizarea cursului Expert pe termen scurt (Tip A) responsabil pentru evaluarea nevoilor femeilor victime ale traficului de persoane si organizarea cursurilor cu acest segment tinta. Participa si la elaborarea ghidului de bune practici privind integrarea in afaceri si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile de femei Expert pe termen scurt (Tip A) - elaborarea curriculei pentru cursul cu experti si operatori media privin eliminarea stereotipului de gen in societate si mass-media, selectia si formarea echipei de traineri. Experienta de peste 20 ani ca ziarist, doctor in filozofie, cadru didactic la disciplina jurnalism, experienta de peste 10 ani in proiecte nationale si europene adresate mass-media. Elaboreaza ghidul privind eliminarea stereotipurilor de gen in mass-media. 1 trainer curs formare cosmeticiana- autorizat CNFPA Expert realizare studii regionale(tip A) – concepe metodologia de elaborare a studiului, selectia esantionului pentru a fi reprezentativ, asigura instruirea operatorilor de interviu si elaboreaza studiul national. Pregatire universitara de sociologie, experienta in conducere de proiecte europene si de proiecte de cercetare. Expert pe termen scurt ( Tip A) –responsabil pentru realizarea ghidului de bune practici privind integrarea in afaceri si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile de femei; 2 Experti termen scurt (tip A), specialisti in servicii suport oferite intreprinzatorilor, pentru realizarae subactivitatii A8.1; 1 operator de interviu. Partenerul 3 contribuie cu 1 responsabil proiect (tipA) cu experienta relevanta in conducerea si implementarea de proiecte, 3 traineri cu vechime de peste 5 ani in formare profesionala, 1 consultant pentru servicii de asistenta si consiliere in initiere de afaceri si ocupare, 1 expert termen scurt pentru elaborare studiu privind antreprenoriatul feminin, 5 operatori de interviu,1 asistent al responsabilului de proiect, Partenerul 4 : Asistent proiect– mediază relaţia cu ceilalţi parteneri implicaţi în proiect şi coordonează şi monitorizează activităţile desfăşurate de către instituţia a cărei reprezentativitate o asigură. Are experienţă în organizarea activităţilor de instruire şi formare profesională a persoanelor private de libertate. Specialist în educaţia persoanelor private de libertate . Asigură condiţiile necesare desfăşurării proiectului în plan instituţional (selecţia persoanelor ţintă, identificarea spaţiilor, stabilirea necesarului de echipamente pentru dotări, asigură prezenţa persoanelor condamnate la activităţi etc.). Are experienţă în coordonarea activităţilor de formare profesională a femeilor aflate în executarea unei pedepse privative de libertate. 1 operator interviu pentru detinute Partenerul 5: 1 responsabil cu experienta in conducere si implementare de proiecte, 2 traineri acreditati cu experienta de peste 5 ani in dezvoltare abilitati antreprenoriale, 1 consultant pentru asistenta si consiliere persoane care doresc sa imitieze o afacere, 1 asistent responsabil proiect care se va ocupa si de organizare evenimente, 3 operatori de interviu; Partenerul 6: 1 responsabil de proiect cu experienta de peste 5 ani in proiecte europene, 1 specialist pentru cursul de finantare afaceri, 2 traineri pentru cursul de abilitati antreprenoriale, 2 consultanti pentru furnizare de servicii in initiere de afaceri, 1 expert pentru elaboarrea studiului privind antreprenoriatul feminin, 1 asistent al responsabilului de proiect si 5 operatori de interviuri. P7 1 responsabil din partea partenerului, manager de proiect certificat CNFPA, cu peste 16 ani experienta, 1 asistent cu experienta in proiecte si organizare evenimente, 1 formator pentru cursul de bucatari, 1 trainer pentru dezvoltare abilitati antreprenoriale cu peste 17 ani vechime, 1 consultant pentru servicii suport, 2 operatori interviu. Partenerul 8 – 1 responsabil proiect si 2 specialisti in antreprenoriat feminin si incluziune sociala

Metodologia de implementare

Metodologia de implementare a proiectului ia in considerare: mobilizarea resurselor alocate pentru fiecare sarcina/obiectiv si realizarea acestora conform specificatiilor si in intervalul de timp alocat; comunicarea permanenta cu factorii de decizie nationali si locali si beneficiarii potentiali ai proiectului in vederea determinarii asteptarilor si necesitatilor acestora si a evolutiei in timpul implementarii proiectului; furnizarea permanenta de informatii pentru implementarea proiectului in functie de necesitatile identificate ale beneficiarilor; monitorizarea permanenta a indicatorilor si rezultatelor directe si indirecte si raportarea interna (intre parteneri) si externa, catre finantator si in mass-media, identificarea deviatiilor, a cauzelor si a actiunilor corective necesare. Se va infiinta un Consiliu de Coordonare a proiectului format din reprezentanti ai Solicitantului si tuturor partenerilor (responsabilii de proiect), care va planifica, superviza si evalua indeplinirea obiectivelor, indicatorilor, rezultatelor si activitatilor proiectului. Intalnirile de lucru ale Consiliului de Coordonare a proiectului vor fi trimestriale, sau ori de cate ori este nevoie prin teleconferinte si vor analiza modul de derulare a activitatilor, dificultatile intalnite si vor stabili pasii de urmat in vederea finalizarii proiectului. Pentru fiecare activitate va fi desemnat un responsabil care va organiza, aloca si urmari resursele folosite pentru atingerea rezultatelor activitatii. Spatiile puse la dispozitie de Solicitant si parteneri urmeaza a fi delimitate prin amplasarea de elemente vizuale in acord cu manualul de identitate vizuala.Achizitiile care urmeaza a fi efectuate (bunuri si servicii), realizate in conformitate cu legislatia nationala, europeana si procedurilor finantatorului, sunt mentionate in subsectiunea „resurse alocate pentru implementarea proiectului”, fiind coordonate de consilierul juridic pe baza specificatiilor tehnice agreate de Consiliul de Coordonare. Campania transregionala de constientizare, motivare si informare pentru grupul tinta asupra activitatilor de formare profesionala, ocupare si dezvoltare afaceri va fi realizata prin seminarii locale. Realizarea studiilor regionale privind antreprenoriatul feminin din Romania si barierele de gen in initierea si dezvoltarea activitatii antreprenoriale folosind cercetare de desk si chestionare de opinii on-line si fizice, inclusiv, identificarea oportunitatilor de afaceri si a nevoilor de formare profesionala pentru femeile din grupul tinta vor fi realizate prin elaborarea metodologiei, selectia esantionului, instruirea a 35 operatori de interviu si cercetare de desk, prin chestionarele online din cadrul portalului proiectului si prelucrarea datelor de catre un specialist acreditat in domeniu. Identificarea si recrutarea persoanelor din grupul tinta in proiect se va realiza prin campania larga de informare, contactele permanente cu autoritatile locale, prin activitatea de teren a partenerilor si prin mijloace mass-media si portalul proiectului. Participantilor li se va asigura rambursarea cheltuielilor de transport si hrana pe durata cursurilor. In metodologia de derulare a programelor de formare, se va face trecerea de la modelul de formare bazat pe transferarea informatiilor si cunostintelor de la profesor la cursant, la cel bazat pe dezvoltarea competentelor, ceea ce presupune schimbarea statutului cursantului, de la o dependenta pasiva, la o participare activa. In parcurgerea continutului programei, formatorii vor utiliza metode si tehnici specifice educatiei adultilor si adaptate particularitatilor grupului, metode active, predominant de tip formativ: problematizarea, descoperirea, studiul de caz, activitatea individuala si în grup. Cursurile prevazute se adreseaza in mod specific categoriilor din grupul tinta: Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale; Cursuri de calificare pentru ocupatii cautate pe piata muncii ( bucatar,cosmeticiana, confectioner, contabilitate in partida simpla, administrator asociatie de proprietari, lucrator comercial); Dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC; Formare profesională pentru experţii şi operatorii mass-media, care să urmărească eliminarea stereotipurilor de gen în societate şi în special în mass-media; Finantarea afacerilor. In baza experientei din livrarea directa a cursurilor se va digitiza continutul acestora, fiind disponibil gratuit, on-line prin portalul proiectului; vor fi organizate forumuri de feed-back, astfel incat continutul cursurilor sa poata fi imbunatatit in functie de cerintele grupurilor tinta. Beneficiarii vor fi asistati si in accesarea cursurilor on-line. In cadrul proiectului se vor realiza activitati de asistenta si consiliere pentru femei,inclusiv prin portalul proiectului, atat pentru initierea unei afaceri (idei de afaceri, realizare planuri de afaceri, formalitati de constituire, identificare parteneri si clienti, acces la retele, identificare surse de finantare), cat si pentru identificarea si ocuparea unui loc de munca. Totodata, se va elabora un ghid de bune practici privind integrarea in afaceri si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile de femei O evaluare intermediara a rezultatelor proiectului va fi realizata printr-un seminar national, in anul 2, cu beneficiarii directi si stake-holderii nationali si regionali. Evaluarea finala a proiectului se va prezenta in cadrul unei conferinte internationale de mediatizare a rezultatelor proiectului, la care vor fi prezente toate partile interesate in domeniu.

Proiect generator de venit

NU

Sustenabilitatea proiectului

Proiectul prevede masuri care asigura sustenabilitatea pe mai multe paliere. Continuitatea Operatiunilor si Activitatilor. Prin competentele insusite la cursuri beneficiarii vor reusi sa isi sporeasca pe termen mediu sansele antreprenoriale si de ocupare. Estimam ca cel putin 30% din grupul tinta instruit va continua sa foloseasca eficient deprinderile castigate. Structura pachetului de instruire se va mentine si imbunatati, intrucat dezvoltarea resurselor umane ramane o prioritate in strategiile si politicile europene si nationale. Activitatile de formare profesionala demarate prin proiect vor continua in actuala strucura sau vor fi adaptate si in alte domenii. Amenajarea prin proiect a doua ateliere scoala pentru calificare in meseria de bucatar a detinutelor constituie premisa materiala a continuarii activitatilor de calificare si instruire pentru o categorie vulnerabila de femei. Impactul cursului de formare cu expertii si operatorii media privind combaterea stereotipului de gen (inclusiv ghidul dedicat va avea efecte de natura intangibila prin schimbari benefice in mentalitate si atitudine fata de prezentarea femeii in media. Transferarea Rezultatelor Proiectului. Beneficiile pregatirii unui individ, se vor rasfrange asupra comunitatii din care acesta face parte, creandu-se astfel un efect multiplicator. Ghidul de bune practici in integrarea in afaceri si pe piata muncii a femeilor din grupuri vulnerabile va constitui un vehicul informational cu efect multiplicator si putere de convingere prin cazurile de succes prezentate. Sustenabilitatea financiara. Dupa terminarea prezentului proiect, se va urmari continuitatea activitatilor de tipul celor din proiect prin depunerea de aplicatii POSDRU orientate pe detalierea si dezvoltarea unor componente sau module de curs care sa imbunatateasca competentele dobandite de participantii proiectului sau sa se asigure replicarea activitatilor proiectului in alte regiuni de dezvoltare. Sustenabilitate institutionala: Promovare sustinuta a modelului de parteneriat, a activitatilor proiectului, dar mai ales a rezultatelor obtinute, va face posibila preluarea ca model de buna practica si de alte consortii care dezvolta proiecte, precum si transferarea catre alte grupuri tinta. Asistenta si consilierea acordata femeilor care doresc sa initieze o afacere sau sa ocupe un loc de munca, precum si informatiile de afaceri oferite prin portalul proiectului creiaza premisele permanetizarii si dezvoltarii acestor activitati, in regim comercial, in structurile de servicii suport ale partenerilor. La sfarsitul proiectului, solictantul si partenerii vor mentine legatura informationala cu grupul tinta prin portal sau discutii pentru a cunoaste problemele cu care se confrunta, vor actualiza continutul portalului, vor colecta si analiza informatiile privind schimbarile din mediul de afaceri si impactul acestora asupra antreprenoriatului si capitalului uman. La sfarsitul proiectului, solictantul si partenerii vor mentine legatura informationala cu grupul tinta prin portal sau discutii pentru a cunoaste problemele cu care se confrunta, vor actualiza continutul portalului, vor colecta si analiza informatiile privind schimbarile din mediul de afaceri si impactul acestora asupra antreprenoriatului si capitalului uman. Sustenabilitatea la nivel de politici si bune practici Proiectul va avea un impact semnificativ la nivelul imbunatatirii formarii in domeniul antreprenoriatului si al bunelor practici in materie de politici de antreprenoriat prin urmatoarele aspecte: - curricula pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale si cursul pentru eliminarea stereotipului de gen in societate si media vor putea fi aplicate ca model de buna practica de alti furnizori de servici de formare; .- studiul privind antreprenoriatul feminin din Romania se barierele degen in afaceri si ocupare vor putea fi valorificate de decidentii in politicile publice privind egalitate de sanse.

Egalitate de şanse

Proiectul abordeaza egalitatea de sanse in toate etapele sale de elaborare si implementare, prin respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si luarea in considerare a politicilor si practicilor prin care sa nu se realizeze nici o deosebire, excludere sau preferinta indiferent de gen, rasa, nationalitate, etnie, categorie sociala, varsta, handicap, convingeri, apartenenta la o categorie defavorizata. In materialele proiectului vor exista texte cu privire la combaterea discriminarii, iar managerul de proiect va urmari in mod continuu aplicarea principiului egalitatii de sanse. Pe parcursul implementarii se va realiza evaluarea si se va solicita feedbackul participantilor, mai ales cu privire la respectarea acestui principiu. Participarea echilibrata la activitatile economice constituie una din modalitatile prin care poate fi atinsa egalitatea de facto intre femei si barbati si care poate sa asigure autonomie si independenta financiara femeilor.Cresterea ratei de ocupare a femeilor va fi posibila prin aplicarea unor masuri care vizeaza formarea lor profesionala si prin campanii de sensibilizare a populatiei, dar si a factorilor mass-media pentru cresterea a constientizarii privind egalitatea de sanse pe piata muncii si oportunitatilor de dezvoltare a antreprenoriatului feminin. Activitatile dezvoltate in proiect de formare profesioanala si consiliere vor urmari depasirea unor stereotipuri existente, adaptarea femeilor la schimbarile de pe piata muncii, cresterea increderii in sine, dezvoltarea si aprijinirea activitatilor in parteneriat, eliminarea barierele de gen in initierea si dezvoltarea activitatii antreprenoriale pentru femeile din grupul tinta identificate prin studiile realizate in cadrul proiectului. In conceperea activitatilor si calendarului au fost luate in considerare nevoile diverselor categorii din grupul tinta, inclusiv a grupurilor defavorizate si se vor asigura: un program de participare flexibil, personalizat (tematica va fi abordata intr-un orar si tempo individualizate), locatiile proiectului vor fi usor accesibile. Dezvoltarea materialelor de curs se va face pornind de la principiul unei utilizari cat mai facile si a unei adresabilitati largi, iar, materialele de curs vor fi redactate utilizand un limbaj cat mai accesibil si mai adecvat nivelului mediu de pregatire al participantilor.

Alte obiective orizontale

Prin aria sa de acoperire la nivel geografic si tematic, proiectul atinge urmatoarele obiective teme orizontale: Proiectul contribuie la atingerea obiectivului “Dezvoltare durabila” prin insusi obiectivul propus, acela de a oferi acces gratuit grupului tinta la programe de formare profesionala in vederea cresterii nivelului de cunostinte si imbunatatirea abilitatilor detinute de acestia. De asemenea, proiectul contribuie la acest obiectiv prin promovarea unei dezvoltari socio-economice durabile, facilitand incluziunea sociala si integrarea pe piata muncii a membrilor grupului tinta (femei, alte grupuri vulnerabile, victime ale traficului de persoane, operatori si experti mass-media). Dezvoltarea durabila la nivelul proiectului se va atinge si pe plan contabil prin eficientizarea cheltuielilor si incadrarea in bugetul alocat proiectului, dar si pe plan ecologic prin achizitionarea de echipamente cu nivel redus de poluare. Proiectul va contribui la obiectivul “INOVATIE SI TIC” prin furnizarea cursului de competente TIC catre grupul tinta si prin punerea la dispozitie prin intermediul portalului a unor facilitati suplimentare de accesare a informatiei pentru grupul tinta. Astfel, proiectul va contribui la dezvoltarea societatii informationale si va promova folosirea instrumentelor societatii bazate pe cunoastere in procesele de incluziune sociala a grupurilor dezavantajate.Totodata, echipa de implementare a proiectului va utiliza in toate fazele avantajele oferite de tehnologia IT. Astfel, se vor folosi PC/laptop-uri, copiatoare, softuri licentiate de operare, editare, vizualizare sau softuri legislative si contabile. Comunicarea intre actorii implicati in proiect se va face prin internet, posta electronica, free chat, conferinta virtuala, web cam sau telefonie mobila. In „Mesaje cheie ale Raportului privind ocuparea fortei de munca in Europa in 2007” se mentioneaza ca una din metodele implementarii imbatranirii active este abordarea muncii pe baza ciclului de viata si facilitarea tranzitiilor dintr-o etapa in alta a vietii profesionale. Astfel, contributia proiectului la atingerea obiectivului orizontal „Imbatranirea activa” este implicita. Prin initiere, familiarizare cu noile tehnologii, prin dezvoltarea competentelor deja detinute, membrii grupului tinta imbatranesc activ, nefiind depasiti moral de cerintele in continua schimbare din mediul economico-social romanesc, si implicit de pe piata muncii. Abordarea transnationala. Proiectul este trasnational prin implicarea partenerului strain in vizite de studiu si documentare privind bune practici si cazuri de succes in antreprenoriatul feminin si in promovarea incluziunii sociale a femeilor din grupuri vulnerabile. Abordarea inter-regionala. Prezentul proiect este gandit din perspectiva obiectivului de coeziune economica si sociala de reducere a disparitatilor de dezvoltare intre regiunile Romaniei. Activitatile proiectului creeaza sinergii, similitudini si puncte comune de interes intre reprezentantii grupului tinta din regiunile vizate prin proiect. Astfel, proiectul propus devine un exercitiu complex de cooperare interregionala.

Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte

Proiectul este in concordanta cu obiectivul general al POS DRU – dezvoltarea capitalului uman si creşterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane. Prin proiect se urmareste furnizarea de programe de instruire in vederea cresterii competentelor sau calificarii pentru un numar de 1480 de persoane. Acestea isi vor imbunatati performantele, productivitatea, dezvolta si antrena spiritul antreprenorial, fapt ce va crea conditiile necesare generarii unor noi afaceri sau posibilitatii gasirii unui loc de munca. Proiectul este in conformitate cu Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2004 – 2010, Prioritatea Strategica nr. 1 si domeniul principal de actiune nr. 2 - promovarea adaptabilitatii si ocuparii fortei de munca print-un set de masuri integrate care vizeaza, printre altele si sprijinirea antreprenoriatului pentru toate categoriile de resurse umane. Cadrul Strategic National de Referinta (CSNR) 2007-2013, prin prioritatea 3 subliniaza importanta dezvoltarii si folosirii mai eficientea capitalului uman din Romania prin sprijinirea actiunilor de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, prin dezvoltarea spiritului antreprenorial si invatarea pe tot parcursul vietii, astfel incat acestea sa poata beneficia de noile oportunitati de angajare care vor fi create. Dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor este in acord si cu Strategia nationala de ocupare 2004-2010, obiectivul 3 - coeziune si incluziune sociala. Proiectul raspunde si prioritatii nationale de dezvoltare 4 din Programul National de Dezvoltare (PND) 2007-2013 – Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si a incluziunii sociale (prin cursuri de formare si calificare si activitati de asistenta /consiliere acordate femeilor pentru initierea de afaceri; cresterea sanselor de angajare pentru tinere si somere de lunga durata ca efect al adaptarii competentelor la cerintele pietii muncii; cresterea sanselor de integrare pe piata muncii a persoanelor din grupuri vulnerabile). Prin cursul pentru dezvoltarea de competente TIC proiectul asigura realizarea sub-prioritatii 1.3.2 a PND- dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere oferind sanse de ocupare unor categorii dezavantajate prin dezvoltarea de activitati bazate pe potentialul societatii informationale. Masurile de formare profesionala in vederea integrarii in munca a femeilor cu handicap se incadreaza si in „Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013. Proiectul este in concordanta cu Programul National de Reforma, prioritatile 10.3 –Insertia tinerilor pe piata muncii(tinere somere din segmentul tinta), 10.4 – Prelungirea vietii active ( somere varstnice), 10.6 –Promovarea initiativelor favorabile ocuparii grupurilor supuse riscului excluziunii sociale, 11 – Cresterea ocuparii si a ratei de activitate prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, cu prioritate in randul femeilor. Proiectul este in concordanta cu prioritatile Strategiei Europene pentru Ocupare privind: - investitia mai mare in capitalul uman si in invatarea continua, prin : elaborarea unor politici ambitioase pentru cresterea nivelului capitalului uman, pentru cresterea investitiilor în domeniul cercetarii si dezvoltarii si pentru promovarea atitudinii antreprenoriale si a abilitatilor prin intermediul educatiei la toate nivelurile si dezvoltarea unor metode inovative de învatare si formare profesionala (cum ar fi cea prin intermediul computerului/electronica) si investirea în deprinderi legate de utilizarea tehnologiilor de informatie si comunicare, etc. - imbunatatirea ofertei de formare profesionala cu scopul cresterii accesului la formarea profesionala continua, in special pentru cei care au cel mai mult nevoie - Egalitate de gen; - Promovarea integrarii si combaterea discriminarii persoanelor dezavantajate pe piata muncii; Totodata, in definirea si implementarea proiectului se vor incorpora lectiile invatate din alte proiecte similare implementate de catre Solicitant si parteneri, si anume: principiul accesibilitatii, prin furnizarea cursurilor cat mai aproape de cursanti, evitand deplasarea cursantilor; numarul de cursanti la o grupa de curs sa fie de maxim 15 pentru o buna gestionare in vederea asigurarii satisfactiei din perspectiva beneficiarilor; programul cursurilor sa fie adaptat beneficiarilor.

Alte informaţii relevante

---

 


Previous page: ALMA DC Convention in Rome
Next page: DisVorced