Printati aceasta pagina

DATA PROTECTION

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ, ONG cu sediul în Geamăna, Bradu, Argeş, numit în continuare GIE, prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime, în interesul implementării proiectului POSDRU/97/6.3/S/63236.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care sa asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele unei instituții, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă și în fişa postului o clauză de confidențialitate;
 • Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001)

 • dreptul de a obține de la GIE, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de GIE;
 • dreptul de a obține de la GIE, la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de a obține de la GIE, la cerere și în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001;
 • dreptul de a obține de la GIE, la cerere și în mod gratuit notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 • dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
 • dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost încălcate

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteți adresa Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanțelor de judecată.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

GIE certifică faptul ca îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

GIE utilizează metode și tehnologii de securitate furnizate de către o companie specializată în securizare şi protecţie, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru mai multe detalii și informații orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Data: 03.07.2011

 

REPREZENTANT LEGAL

Dr. Dumitru CHIRLEŞAN

PREŞEDINTE al GIE