Printati aceasta pagina

HOME

May 8, 2011

Invitatie de participare (2)


Grupul pt. Integrare Europeana in calitate de achizitor, organizeaza procedura de atribuire a contractului de achizitie de servicii de transport si cazare internationale, aferente schimburilor de bune practici din proiectul "EVA – Era Valorificarii Antreprenoriatului feminin" - POSDRU/97/6.3/S/63236

Categorie: General
Postat de: admingie

Anunt de participare

 Servicii de transport si cazare pentru schimb si integrarea bunelor practici, in Franta

Achizitor: GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANA

Adresa de corespondenta: OP 4, CP 19, 110480 - Pitesti, judetul Arges, Romania

Sediul social: sat Geamana, Comuna Bradu, judetul Arges, Romania

CIF: 14837924

RAF:  45/PA/30.08.2002

GSM: +40722551834; Fax: +40248219744

E-mail: [email protected]

Adresa de internet: www.gie.ro

Titlul proiectului POSDRU: EVA – Era Valorificarii Antreprenoriatului feminin

ID proiect POSDRU: POSDRU/97/6.3/S/63236

 Axa prioritara 6: „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de interventie 6.3: „Promovarea  egalitatii  de sanse pe piata muncii”

Calitatea achizitorului: Beneficiar

 

INVITATIE de PARTICIPARE 

GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANA cu sediul in Comuna Bradu, sat Geamana,  tel. +40722551834, fax: +40248219744, contact: [email protected]; website: www.gie.ro, in calitate de achizitor, organizeaza procedura de atribuire a contractului de achizitie de servicii de transport - avion pe ruta Bucuresti – Paris (sau Bruxelles) si tren sau auto Paris (sau Bruxelles) – Lille, Franta si cazare (in localitatea Lille, Franta)  CPV, 60420000 – 8, CPV 60210000- 3 si CPV 55100000-1,  avand ca obiect transportul si cazarea a 10 persoane implicate in proiect de la Bucureti la Lille – Franta si cazarea acestora la un hotel din Lille – Franta.

 Informatii suplimentare se pot obtine de la Dumitru Chirlesan – [email protected];  tel: +40722551834

 Procedura de atribuire aplicata: achizitie prin procedura de cercetare a pietii – studiu al pietii, avand in vedere INSTRUCTIUNEA nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013.

 Descrierea serviciilor ce urmeaza sa fie achizitionate

In vederea implementarii Proiectului “ EVA – Era Valorificarii Antreprenoriatului feminin”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza Contractului de finantare POSDRU/97/6.3/S/63236,  GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANA  doreste sa achizitioneze urmatoarele servicii:

- Cod CPV, 60420000 – 8 – Servicii de transport aerian ocazional – pentru 10 persoane pe ruta Bucuresti – Paris (sau Bruxelles) (si retur)

- Cod  CPV 60210000- 3 – Servicii de transport feroviar sau auto public - pentru 10 persoane pe ruta Paris (sau Bruxelles) – Lille (si retur)

- Cod  CPV 55100000-1 – Servicii hoteliere - pentru 10 persoane in localitatea Lille - Franta

 Termen de finalizare sau durata contractului

Termenul de finalizare a contractului este  31 mai  2011.

Termen de plata: Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de maximum 15 zile de la emiterea si comunicarea facturilor, aferente comenzilor emise de achizitor in concordanta cu specificatiile din documentatia de atribuire.

 Modalitati de plata - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

 Locul de prestare: Serviciile de transport persoane si cazare se vor presta la sediul furnizorilor de servicii

 Pretul ofertat se va exprima in LEI.

Pretul ofertat va fi pretul total pentru serviciile transport aerian, transport feroviar si cazare la hotel. Pretul ofertat nu va include TVA.

 Oferte alternative

Nu sunt acceptate oferte alternative. Se va depune oferta pentru intreaga gama de servicii solicitate.

 Adresa la care se transmit ofertele

GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANA, OP 4, CP 19, 110480 - Pitesti,  judetul Arges.

 Modalitatea de obtinere a documentatiei pentru ofertanti

Documentatia poate fi obtinuta in mod gratuit de pe pagina noastra de internet www.gie.ro

 Termenul limita de primire a ofertelor

13.05.2011, ora 15.00

 Data, ora si locul deschiderii ofertelor

13.05.2011, ora, 16:00, la sediul GRUPULUI PENTRU INTEGRARE EUROPEANA, sat Geamana, comuna Bradu, judetul Arges.

 Modalitatile de finantare si de plata

Contractul POSDRU/97/6.3/S/63236 cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeste in oameni!”

 Criteriul de atribuire a contractului

Pretul cel mai scazut.

 Ofertele calificate conform documentatiei de atribuire vor fi clasate in ordinea crescatoare a preturilor. Va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut. In situatia ca vor fi doua sau mai multe oferte cu pretul  cel mai scazut, atunci se va solicita ofertantilor in cauza sa depuna oferte imbunatatite de pret, in plicuri inchise si sigilate.

Daca se vor depune din nou doua sau mai multe oferte cu pretul  cel mai scazut, atunci se va declara castigatoare oferta inregistrata prima la sediu achizitorului, unde se va inregistra obligatoriu data si ora depunerii ofertei imbunatatite, cu conditia incadrarii pretului solicitat in valoarea fondurilor alocate pentru aceasta achizitie.

 Documentatie (*.pdf)

Formulare (*.doc)Next page: ABOUT US...