Printati aceasta pagina

HOME

May 7, 2011

Invitatie de participare


Grupul pt. Integrare Europeana in calitate de achizitor, organizeaza procedura de atribuire a contractului de achizitie de servicii consultanta privind achizitiile publice,  CPV: 79418000 – 7, avand ca obiect elaborarea documentatiilor catre ofertanti si consultanta punctuala pentru atribuirea contractelor din proiectul "EVA – Era Valorificarii Antreprenoriatului feminin" - POSDRU/97/6.3/S/63236

Categorie: General
Postat de: admingie

Anunt de participare: Servicii de consultanta privind achizitii publice

Achizitor: GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANA

Adresa de corespondenta: OP 4, CP 19, 110480 - Pitesti, judetul Arges, Romania

Sediul social: sat Geamana, Comuna Bradu, judetul Arges, Romania

CIF: 14837924

RAF:  45/PA/30.08.2002

GSM: +40722551834; Fax: +40248219744

E-mail: [email protected]

Adresa de internet: www.gie.ro

Titlul proiectului POSDRU: EVA – Era Valorificarii Antreprenoriatului feminin

ID proiect POSDRU: POSDRU/97/6.3/S/63236

 Axa prioritara 6: „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de interventie 6.3: „Promovarea  egalitatii  de sanse pe piata muncii”

Calitatea achizitorului: Beneficiar

 

INVITATIE de PARTICIPARE 

 

GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANA cu sediul in Comuna Bradu, sat Geamana,  tel. +40722551834, fax: +40248219744, contact: [email protected]; website: www.gie.ro, in calitate de achizitor, organizeaza procedura de atribuire a contractului de achizitie de servicii consultanta privind achizitiile publice,  CPV: 79418000 – 7, avand ca obiect elaborarea documentatiilor catre ofertanti si consultanta punctuala pentru atribuirea contractelor din proiect.

 Informatii suplimentare se pot obtine de la Dumitru Chirlesan – [email protected]: tel: +40722551834

 Procedura de atribuire aplicata: achizitie prin procedura de cercetare a pietii – studiu al pietii, avand in vedere INSTRUCTIUNEA nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013.

 Descrierea serviciilor ce urmeaza sa fie achizitionate

In vederea implementarii Proiectului “ EVA – Era Valorificarii Antreprenoriatului feminin”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza Contractului de finantare POSDRU/97/6.3/S/63236,  GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANA  doreste sa achizitioneze urmatoarele servicii: Cod  CPV, 79418000 - 7  - Servicii de consultanta privind achizitiile  publice conform sectiunii „Specificatii tehnice din documentatia de atribuire”.

 Termen de finalizare sau durata contractului

Termenul de finalizare a contractului este  31 decembrie 2013.

 Termen de plata: achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de maximum 15 zile de la emiterea si comunicarea facturilor, aferente comenzilor emise de achizitor in concordanta cu specificatiile din documentatia de atribuire.

 Modalitati de plata: plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

 Locul de prestare: serviciile de consultanta privind achizitiile publice se vor presta la sediul achizitorului (sediul proiectului) precum si la sediile partenerilor din proiect. Detalii despre proiect la http://www.gie.ro/index.php?page=eva---63236

 Pretul ofertat se va exprima in LEI. Pretul ofertat va fi pretul total pentru serviciile de achizitii prevazute in bugetul proiectului, in vederea achizitiei serviciilor de consultanta privind achizitiile publice . Pretul ofertat nu va include TVA.

 Oferte alternative

Nu sunt acceptate oferte alternative. Se va depune oferta pentru intreaga gama de servicii solicitate.

 Adresa la care se transmit ofertele

GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANA, OP 4, CP 19, 110480 - Pitesti,  judetul Arges.

 Modalitatea de obtinere a documentatiei pentru ofertanti

Documentatia poate fi obtinuta in mod gratuit de pe pagina noastra de internet www.gie.ro

 Termenul limita de primire a ofertelor: 12.05.2011, ora 15.00

 Data, ora si locul deschiderii ofertelor

12.05.2011, ora, 16:00, la sediul GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANA, sat Geamana, comuna Bradu, judetul Arges.

 Modalitatile de finantare si de plata

Contractul POSDRU/97/6.3/S/63236 cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeste in oameni!”

 Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. Factorii de evaluare a ofertelor si algoritmii de calcul pentru fiecare oferta sunt detaliati in documentatia catre ofertanti.

 Documentatie (*.pdf)

Formulare (*.doc)

 Next page: ABOUT US...