Printati aceasta pagina

HOME

Oct 1, 2015

Invitație de participare


Grupul pentru Integrare Europeană în calitate de achizitor, organizează procedura de atribuire a contractului de achiziție de servicii de traducere, corectare și tehnoredactare în cadrul proiectului LLP – LdV – ToI cu titlul: ”Développer les Compétences clés en formation professionnelle - Outils Pédagogiques Clés – Les Savoir-Faire Comportementaux verser l’inclusion DANS L’emploi” [OPC-SFC], cu numărul de referință : L/13/T0002.

Categorie: General
Postat de: admingie

GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ cu sediul în Gemenii, 134, 117141 – Geamăna, Bradu, Argeș, România,  tel. +40722551834, fax: +40248219744, contact: [email protected]; website: www.gie.ro, în calitate de achizitor, organizează procedura de atribuire a contractului de achizitie de SERVICII DE TRADUCERE, CORECTARE ȘI TEHNOREDACTARE a documentelor pregătitoare (Română ó Franceză) și a ”Uneltelor pedagogice și metodologice” (Română ó Franceză).

Informații suplimentare se pot obține de la Dumitru Chirleșan – [email protected];  tel: +40722551834.

 

Procedura de atribuire aplicată: achiziție prin cerere de ofertă  având în vedere Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006.

Descrierea serviciilor ce urmează să fie achiziționate

În vederea implementării proiectului LLP – LdV – ToI cu titlul: ”Développer les Compétences clés en formation professionnelle - Outils Pédagogiques Clés – Les Savoir-Faire Comportementaux verser l’inclusion DANS L’emploi” [OPC-SFC], cu numărul de referință : L/13/T0002,  GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ  dorește să achiziționeze servicii de traducere, corectare și tehnoredactare.

Termen de finalizare sau durata contractului

Termenul de finalizare a contractului este: serviciile de traducere, corectare și tehnoredactare vor fi furnizate pentru o perioadă de 1 lună până la data de 31.10.2015.

Termen de plată: Achizitorul se obligă să platească prețul către prestator în termen de maximum 15 zile de la emiterea și comunicarea facturilor emise de prestator.

 

Modalități de plată - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al achizitoului în contul indicat de prestator.

Locul de prestare: Serviciile de traducere, corectare și tehnoredactare se vor presta la sediile achizitorului și ofertantului.

Pretul ofertat se va exprima în EURO. Pretul ofertat va fi pretul total pentru serviciile de traducere, corectare și tehnoredactare. Pretul ofertat nu va include TVA.

Oferte alternative: nu sunt acceptate oferte alternative. Se va depune oferta pentru întreaga gamă de servicii solicitate.

Adresa la care se transmit ofertele

GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANA, OP 4, CP 19, 110480 – Pitești,  județul Argeș.

Termenul limita de primire a ofertelor: 12.10.2015, ora 15.00

Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 12.10.2015, ora, 16:00, la sediul GRUPULUI PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ, Gemenii, 134, 117141 – Geamăna, Bradu, Argeș, România

Criteriul de atribuire a contractului: Prețul cel mai scăzut.

Ofertele calificate conform invitației de participare vor fi clasate în ordinea crescătoare a preţurilor. Va fi declarată câstigătoare oferta cu prețul cel mai scăzut. În situația că vor fi două sau mai multe oferte cu prețul  cel mai scăzut, atunci se va solicita ofertanților în cauză să depună oferte imbunatățite de preț, în plicuri închise și sigilate.

Daca se vor depune din nou două sau mai multe oferte cu prețul  cel mai scăzut, atunci se va declara câstigătoare oferta înregistrată prima la sediu achizitorului, unde se va înregistra obligatoriu data și ora depunerii ofertei îmbunatățite, cu condiția încadrării preţului solicitat în valoarea fondurilor alocate pentru aceasta achiziție.

Data invitației de participare: 01.10.2015.Next page: ABOUT US...