POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ, ONG cu sediul în Geamăna, Bradu, Argeş, numit în continuare GIE, prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime, în interesul implementării proiectului POSDRU/97/6.3/S/63236.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care sa asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:


DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001)

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteți adresa Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanțelor de judecată.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

GIE certifică faptul ca îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

GIE utilizează metode și tehnologii de securitate furnizate de către o companie specializată în securizare şi protecţie, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru mai multe detalii și informații orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Data: 03.07.2011

 

REPREZENTANT LEGAL

Dr. Dumitru CHIRLEŞAN

PREŞEDINTE al GIE